Object structure
Title:

Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres i formy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic co-operation of small and medium enterprises – the scope and forms

Creator:

Ujda-Dyńka, Beata

Subject and Keywords:

współdziałanie gospodarcze ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; współpraca ; economic co-operation ; small and medium enterprises ; collaboration

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 266-273

Abstrakt:

W opracowaniu podjęto próbę rozpoznania zakresu i form współdziałania gospodarczego, a także uwarunkowań podejmowanej współpracy przez małe i średnie przedsiębiorstwa subregionu tarnobrzeskiego. Analiza empiryczna poprzedzona została wyjaśnieniem podstawowych pojęć dotyczących problemu badawczego oraz podkreśleniem roli współdziałania w umacnianiu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: