Show structure

Title:

Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Use of intellectual capital in modern enterprise management

Creator:

Stosik, Aneta ; Kowalewski, Marcin

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny ; intellectual capital

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 249-257

Abstrakt:

Współczesne przedsiębiorstwa zwracają coraz większą uwagę na aktywa niematerialne w procesie zarządzania. Jedną z istotnych nowoczesnych koncepcji zarządzania, która koncentruje się na tych aktywach, jest zarządzanie kapitałem intelektualnym. W niniejszym artykule zaprezentowano zarys definicyjny kapitału intelektualnego, jego genezę oraz podstawowe aspekty zarządzania kapitałem intelektualnym we współczesnych przedsiębiorstwach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu