Object structure
Title:

Restrukturyzacja procesów zarządzania w oparciu o analizę logiki biznesowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Restructuring of the management processes based on the analysis of business logic

Creator:

Sala, Dariusz ; Obrzud, Jacek

Subject and Keywords:

logika biznesowa ; reguły biznesowe ; proces decyzyjny ; restrukturyzacja procesów zarządzania ; restructuring of the management processes ; business logic ; business rules

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 212-218

Abstrakt:

Logika biznesowa jako koherentna struktura trybów/sposobów prowadzenia działalności gospodarczej oraz – w węższym zakresie – jako wyodrębniony zbiór algorytmów zaimplementowanych do oprogramowania wspierającego zarządzanie daną firmą ma wpływ na kształt i realizację procesów zarządzania. Analiza logiki biznesowej pod kątem określonych zmian daje podstawę do ukierunkowanej restrukturyzacji procesów zarządzania w organizacji, której dotyczy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: