Object structure
Title:

Przełamywanie barier wzrostu i rozwoju wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Overcoming barriers of the growth and development of the company’s value of relationships with market stakeholders

Creator:

Piwoni-Krzeszowska, Estera

Subject and Keywords:

relacje z rynkowymi interesariuszami ; wartość relacji ; bariery wzrostu ; bariery rozwoju ; przełamywanie barier ; relationship with market stakeholders ; relationship value ; barriers of the growth ; barriers of the development ; overcoming barriers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 203-211

Abstrakt:

W obliczu niezwykle dynamicznych i burzliwych zamian w otoczeniu przedsiębiorstw, wzrost i rozwój wartości relacji nie przebiega bez problemów i trudności. W artykule zakłada się, że wzrost wartości relacji firmy z rynkowymi interesariuszami przejawia się we wzroście materialnej wartości oczekiwanej danej relacji. Natomiast rozwój wartości relacji związany jest z poprawą jakości stosunku. Problemy wzrostu wartości relacji i metody ich zmniejszania lub eliminowania mają charakter ekonomiczny, typowy dla większości firm. Zagadnienia rozwoju wartości stosunków i sposoby przełamywania barier należy rozpatrywać zaś w wymiarze strategicznym, organizacyjnym i behawioralnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: