Object structure
Title:

Otoczenie przedsiębiorstwa jako źródło barier w doskonaleniu systemów motywowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Environment of an organization as a source of barriersin the improvement of motivation systems

Creator:

Kmiotek, Krystyna

Subject and Keywords:

system motywowania ; motywowanie ; doskonalenie systemu motywowania ; uwarunkowania systemu motywowania ; motivation system ; improvement of motivation system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 120-127

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie, czy obecnie obserwowane tendencje, tj. wzrost znaczenia kultury organizacyjnej, zwiększenie elastyczności zatrudnienia i procesy globalizacyjne i integracyjne stanowią barierę w doskonaleniu systemów motywowania. W artykule dokonano teoretycznej analizy terminu „system motywowania” oraz określono obszary występowania barier w doskonaleniu systemów motywowania, a także zaprezentowano wyniki badań ankietowych służące weryfikacji założonych twierdzeń

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: