Object structure
Title:

Przełamywanie barier rozwoju obszaru struktur i regulacji systemu zarządzania w małych urzędach gminy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Overcoming barriers of development of the structure and regulation area of management system for small offices of municipality

Creator:

Kacała, Joanna ; Wąsowicz, Marek

Subject and Keywords:

urząd gminy ; struktura organizacyjna ; regulacje organizacyjne ; system zarządzania ; system management ; municipal office ; organizational structure ; organizational regulations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 112-119

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja ogólnych wyników analizy organizacyjnej przeprowadzonej w małych gminach w Polsce południowo-zachodniej oraz wskazanie kierunku rozwoju obszaru struktur i regulacji systemów zarządzania. Dopasowanie i uregulowanie tego obszaru będzie miało podstawowe znaczenie dla funkcjonowania pracowników urzędu i efektywnego podejmowania decyzji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: