Object structure

Title:

Czego członkowie organizacji procesowej mogą nauczyć się od piłki nożnej?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

What can the members of process organization learn from football?

Creator:

Hopej-Kamińska, Magdalena ; Hopej, Marian ; Kamiński, Roman

Subject and Keywords:

zarządzanie procesowe ; organizacja procesowa ; process management ; process organization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 96-104

Abstrakt:

W artykule opisano procesowy charakter piłki nożnej. Na tej podstawie zaproponowano podział ról w zespole procesowym, wskazano na konieczność wyćwiczenia rutynowych zachowań, opisano pożądaną alokację utalentowanych pracowników oraz tworzenie i pielęgnowanie kultury organizacyjnej zespołu. Przedstawiono ponadto model zespołu procesowego oraz struktury organizacji procesowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu