Object structure
Title:

Zmienność wartości organizacyjnych w cyklu życia przedsiębiorstwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changeability of organizational values in life cycle of an enterprise

Creator:

Głuszek, Ewa

Subject and Keywords:

wartość ; kultura organizacyjna ; rozwój organizacji ; zmiana ; values ; organizational life cycle ; corporate ; culture ; change

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 85-95

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa w procesie swego rozwoju muszą pokonywać wiele barier, których przezwyciężenie wymaga podjęcia niezbędnych zmian w strategii, metodach, procesach, systemach, strukturze czy stylu kierowania. Zmiana staje się gwarantem przeżycia i wzrostu w nieustannie zmieniającym się otoczeniu. Nie wszystkie jednak aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa powinny podlegać zmianom. Badania nad czynnikami długowieczności firm dowodzą, że źródłem ich żywotności i sukcesu jest nadrzędna ideologia, wartości, które są trwałe i niezmienne przez wszystkie lata ich funkcjonowania. Nie wszystkie jednak kategorie wartości organizacyjnych powinny pozostawać niezmienne, są wśród nich takie, które można i należy dostosowywać do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: