Object structure
Title:

Funkcjonowanie mechanizmów doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Functioning of mechanisms of normalized management systems improvement in organizations in Poland

Creator:

Brzozowski, Tomasz

Subject and Keywords:

system zarządzania ; doskonalenie ; działania korygujące ; działania zapobiegawcze

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 55-61

Abstrakt:

W wielu organizacjach w Polsce i na świecie funkcjonują znormalizowane systemy zarządzania zgodne z wymaganiami norm ISO. Systemy te mają wbudowane mechanizmy doskonalenia, które poprzez takie narzędzia, jak działania korygujące i działania zapobiegawcze, pozwalają wprowadzać zmiany w organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących utrzymywania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w organizacjach w Polsce w zakresie funkcjonowania mechanizmów doskonalenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: