Show structure

Title:

Rozwiązania controllingu w poszczególnych fazach wzrostu organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Controlling solutions on various stages of organization’s growth

Creator:

Bieńkowska, Agnieszka ; Kral, Zygmunt ; Zabłocka-Kluczka, Anna

Subject and Keywords:

modele wzrostu organizacji ; controlling ; rozwiązania controllingu ; models of organizational growth ; controlling solutions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 46-54

Abstrakt:

Celem artykułu jest dyskusja nad doborem rozwiązań controllingu w poszczególnych fazach wzrostu organizacji. W pracy przedstawiono zatem krótką charakterystykę poszczególnych faz − proponowanego przez L. Greinera − modelu wzrostu organizacji i w tym kontekście zaprezentowano pożądane i możliwe rozwiązania w zakresie controllingu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu