Object structure
Title:

Czynniki wewnętrzne sprzyjające implementacji koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Internal factors determining the success of knowledge management implementation in service enterprises

Creator:

Berska Agnieszka

Subject and Keywords:

zarządzanie wiedzą ; zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych ; knowladge management ; organizational factors of knowladge management ; knowladge management in services company

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218, s. 37-45

Abstrakt:

Wiedza jest ważnym aspektem działalności przedsiębiorstw usługowych opierających swoje działanie na realizacji zadań wymagających zastosowania nowych zaawansowanych rozwiązań, dostosowanych do ciągle zmieniających się okoliczności. Wewnętrzne uwarunkowania implementacji koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie podzielone zostały na siedem grup zgodnie z modelem 7-s firmy McKinsey. Według tego samego klucza dokonano analizy przykładowego przedsiębiorstwa usługowego wraz z próbą wyróżnienia czynników warunkujących sukces implementacji i rozwoju koncepcji zarządzania wiedzą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 218 ; Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: