Title:

Identyfikacja i waloryzacja krajobrazu na potrzeby polityki przestrzennej

Title in english:

Identification and recognizing the value of landscape for the needs of land use policy

Creator:

Solecka, Iga

Contributor:

Raszka, Beata. Promotor

Subject and Keywords:

identyfikacja krajobrazu ; waloryzacja krajobrazu ; planowanie przestrzenne ; polityka przestrzenna ; zarządzanie krajobrazem

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Praca składa się z pięciu publikacji, których głównym celem jest opracowanie autorskiej metody oceny krajobrazu na potrzeby zrównoważonej polityki przestrzennej. Szczególny nacisk został położony na zastosowanie metody w skali lokalnej.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu