Object structure

Title:

Wykluczenie finansowe jako przejaw nierówności społecznych

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Social exclusion as the new manifestation of social inequality

Creator:

Solarz, Małgorzata

Subject and Keywords:

bankowość ; wykluczenie finansowe ; równość ; nierówności społeczne ; banking ; financial exclusion ; equality ; social inequalities

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 76-89

Abstrakt:

Nierówności społeczne są immanentnym elementem rozwoju ludzkości na całym świecie. Stwarzają znacząco odmienne, aktualne i przyszłe perspektywy życia oraz działalności ludzi. Współcześnie zwrócono uwagę na nowy rodzaj nierówności, który kreuje świat finansów, a mianowicie nierówność w dostępie do niezbędnych produktów i usług bankowych w odpowiedniej formie. Wykluczenie finansowe, bo o nim mowa, niesie z sobą wiele zagrożeń i godzi w jedną z podstawowych równości międzyludzkich, jaką jest równość szans

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu