Show structure

Title:

Przyznawanie, obrót i umarzanie praw majątkowych ze świadectw pochodzenia „Zielonej Energii” w świetle regulacji podatkowych

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Granting, turnover and redemption of property rights from the certificates of “green energy” origin in the light of tax regulations

Creator:

Kamieniecka, Małgorzata

Subject and Keywords:

podatek dochodowy ; prawa majątkowe ; energia odnawialna ; income tax ; property rights ; renewable energy

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7), s. 13-23

Abstrakt:

Artykuł został poświęcony prawom majątkowym ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, m.in. wiatru, wody, słońca. Skupiono się przede wszystkim na polskich wymaganiach prawnych, głównie prawa energetycznego oraz podatkowego, dotyczących zielonych certyfikatów. Uwzględniono obecnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy o rachunkowości, stanowiska Krajowego Komitetu Rachunkowości oraz, przede wszystkim, ustawy o podatku dochodowym i VAT

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 2 (7)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu