Object structure

Title:

Elements of a financial projection included in rural areas entrepreneurship development funds acquisition applications as exemplified by the RADP and ROP OV

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Wybrane aspekty projekcji finansowej zawartej w wnioskach o pozyskanie środków na rozwój przedsiębiorczości na przykładach EFRROW i RPO WO

Creator:

Pieczonka, Jacek

Subject and Keywords:

business plan ; economic operational plan ; financial projection ; entrepreneurship ; RADP ; ROP OV

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 1 (6), s. 33-43

Abstrakt:

A business plan as an expression of a financial projection is an element supporting an entrepreneur in the decision-making process concerning business development. The preparation of a business plan is a supporting element in the management process; and thus also a supporting element in entrepreneurship. It is important for the structure, scope of details and difficulty of a business plan (including also an Economic Operational Plan) to be adjusted to the organizational possibilities of the entrepreneur and the amount of subsidies applied for

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

eng

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 1(6)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu