Title:

Wpływ pulsacyjnych pól elektrycznych (PEF) oraz skoncentrowanego pola mikrofalowego (CMF) na wybrane cechy płynnych produktów jajczarskich

Title in english:

Influence of pulsed electric fields (PEF) and concentrated microwavefield (CMF) on selected properties of liquid egg products

Creator:

Oziembłowski, Maciej

Subject and Keywords:

pulsacyjne pola elektryczne ; skoncentrowane pole mikrofalowe ; masa jajowa ; białko jaja kurzego

Description:

Monografie CCXIX

Abstrakt:

Celem pracy było określenie wpływu pulsacyjnych pól elektrycznych oraz skoncentrowanego pola mikrofalowego na wybrane cechy płynnych produktów jajczarskich w warunkach modelowych. Założono, że układ badań oraz wyniki pracy mogą mieć późniejsze zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym nie tylko w odniesieniu do surowca jajczarskiego, ale również w przypadku innych płynnych produktów, takich jak soki czy mleko. W pracy przedstawiono układ doświadczenia i wyniki badań wstępnych zmierzających do wyboru optymalnych zakresów parametrów technologii PEF i CMF, co może być pomocne przy podobnych badaniach ukierunkowanych na różne płynne surowce i inne warunki procesu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.30825/1.8.2019

Source:

<sygn. UP 133987> ; click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu