Object structure
Title:

Wykorzystanie informacji pochodzących ze sprawozdawczości finansowej do wykrywania objawów zagrożeń finansowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Using information coming from financial accountancy for finding symptoms of financial risk within enterprise functioning

Creator:

Tokarski, Andrzej

Subject and Keywords:

sprawozdanie finansowe ; sprawozdanie zarządu ; objawy zagrożenia finansowego ; upadłość ; bankructwo

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 113-121

Abstrakt:

Sprawozdania finansowe są końcowym produktem procesu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości. Zakres sprawozdania finansowego jest określony w ustawie o rachunkowości. Wzory poszczególnych elementów sprawozdania finansowego są dostosowane do specyfiki jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw jest głównym źródłem informacji gospodarczej we współczesnym świecie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 210

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: