Object structure
Title:

Rachunek kosztów pracy właściciela w rachunku ekonomicznym małej firmy

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

The owner labour cost accounting in the cost and profit analysis of a small firm

Creator:

Szot-Gabryś, Teresa

Subject and Keywords:

mała firma ; koszty pracy właściciela ; zysk ekonomiczny

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 105-112

Abstrakt:

Metodologia pomiaru zysku ekonomicznego w małych firmach, w których nie prowadzi się pełnego systemu rachunkowości, jest ważnym problemem teoretycznym i praktycznym. Bez wiedzy o poziomie zysku przedsiębiorca nie ma możliwości podejmowania świadomych decyzji o wysokości poboru środków pieniężnych z firmy na cele prywatne bez uszczuplania jej kapitału. W artykule prezentuje się metodologię wyceny kosztów pracy właściciela na rzecz własnej firmy oraz koncepcję ujęcia tych kosztów w rachunku ekonomicznym firmy. Uwzględnienie kosztów pracy właściciela jest niezbędne dla miarodajnego pomiaru zysku ekonomicznego wypracowanego w małej firmie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 210

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: