Object structure
Title:

Informacje o kosztach w sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Information on costs in financial reporting of enterprises

Creator:

Ronek, Henryk

Subject and Keywords:

sprawozdawczość finansowa ; informacje kosztowe ; rachunek kosztów

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 87-95

Abstrakt:

Artykuł ukazuje, czym są informacje o kosztach (informacje kosztowe) i w jaki sposób dochodzi do ich pozyskiwania. W tym zakresie istotną rolę odgrywa sprawozdawczość finansowa opracowywana na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w tym kont kosztowych. Natomiast informacje kosztowe są efektem przetwarzania danych, którym zajmuje się systematyczny rachunek kosztów. Informacje muszą być tak zebrane i zaprezentowane, aby spełniały warunki normatywne, którym podlega rachunkowość finansowa. Przede wszystkim muszą uwzględnić przepisy prawa bilansowego, ale również prawa podatkowego, prawa o statystyce państwowej itp.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 210

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: