Object structure
Title:

Sprawozdawczy rachunek kosztów jednostek badawczo-rozwojowych jako źródło informacji zarządczej

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Cost accounting in Research and Development units as the source of management information

Creator:

Nóżka, Agnieszka

Subject and Keywords:

rachunek kosztów ; sprawozdawczy (systematyczny) rachunek kosztów ; jednostki badawczo-rozwojowe

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 77-86

Abstrakt:

Nowe uwarunkowania funkcjonowania jednostek badawczo-rozwojowych wymagają unowocześnienia sposobu zarządzania tymi jednostkami i wprowadzenia rachunku ekonomicznego. Skuteczność zarządzania uzależniona jest od jakości informacji, na której opiera się podejmowanie decyzji. Wśród tych informacji ważne miejsce zajmuje informacja o kosztach, stąd wskazuje się na zasadniczą rolę rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Tematyka artykułu skupia się na analizie i ocenie sprawozdawczego rachunku kosztów wybranych jednostek badawczo-rozwojowych województwa lubelskiego jako źródła informacji przydatnych do zarządzania. Wskazano na jego ograniczenia oraz niezbędne kierunki zmian, jakie pozwolą go udoskonalić, czyniąc z rachunku kosztów tych jednostek skuteczny instrument wspomagający zarządzanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 210

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: