Object structure
Title:

Zmiany w raportowaniu i komunikowaniu z interesariuszami organizacji gospodarczej a społeczna odpowiedzialność

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Changes in reporting and communicating with stakeholders of an economic organization versus Corporate Social Responsibility

Creator:

Iwasieczko, Beata

Subject and Keywords:

ład korporacyjny ; rachunkowość ; odpowiedzialnośc społeczna

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 32-39

Abstrakt:

Kryzys finansowy powoduje zmiany w rachunkowości – jako podstawowym systemie informacyjnym każdej organizacji gospodarczej – odnośnie do wymagań dotyczących jakości informacji sprawozdawczej, co jest związane ze stosowaniem m.in. standardów ładu korporacyjnego. Większa przejrzystość informacyjna dotycząca działania organizacji gospodarczych wpływa na prowadzoną przez te organizacje politykę informacyjną, w tym stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności w celu zwiększenia zaufania na rynku. Jest to zdeterminowane tendencjami w ładzie korporacyjnym i implikuje zmiany sposobu komunikacji z interesariuszami organizacji gospodarczej (np. spółki giełdowej)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 210

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: