Object structure
Title:

Polityka rachunkowości i rachunkowość kreatywna a kryzys finansowy

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Accounting policy and creative accounting versus financial crisis

Creator:

Hasik, Wojciech

Subject and Keywords:

rachunkowość kreatywna ; polityka rachunkowości ; polityka bilansowa ; sprawozdawczość finansowa ; kryzys finansowy

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 19-31

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest dwóm problemom związanym ze zjawiskiem rachunkowości kreatywnej. Po pierwsze, zawiera analizę etymologiczną terminów: ,,polityka rachunkowości”, ,,polityka bilansowa” oraz ,,rachunkowość kreatywna”. Terminy te często są błędnie traktowane jako synonimy, co w przypadku terminu „rachunkowość kreatywna” i pozostałych dwóch terminów jest oczywistym nieporozumieniem. Po drugie, autor poddaje analizie aktualny wpływ kryzysu finansowego na wykorzystywanie rachunkowości kreatywnej, szczególnie w zakresie wpływu wyceny i prezentacji instrumentów finansowych na sytuację finansową i rentowność jednostek gospodarczych. Uważa, że menedżerowie finansowi, poddawani w tej sytuacji wyjątkowo mocnej presji ze strony rynków finansowych (szczególnie ze strony sektora bankowego), częściej i chętniej wykorzystują instrumenty rachunkowości kreatywnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 210

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: