Object structure
Title:

Jakość i jej pomiar w odniesieniu do systemu informacyjnego rachunkowości

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Quality and its measurement referring to the accounting information system

Creator:

Bujak, Adam

Subject and Keywords:

system informacyjny rachunkowości ; jakość ; pomiar jakości

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3(8), s. 9-18

Abstrakt:

Zadaniem systemu informacyjnego rachunkowości jest przygotowywanie takich informacji, które będą mogły być wykorzystane przez kadrę kierowniczą do celów decyzyjnych. Aby skutki podjętych decyzji były zgodne z oczekiwaniami, generowane informacje muszą charakteryzować się odpowiednim poziomem jakości. W niniejszym artykule zapro-ponowano zarówno definicję terminu ,,jakość” odnoszącą się do systemu rachunkowości, jak i metody służące do jej pomiaru. Dzięki ich zastosowaniu możliwe staje się stałe podnoszenie poziomu jakości sfery rachunkowości, które powinno przyczynić się do powstawania lepszych informacji, a przez to do wzrostu ogólnej efektywności gospodarowania mierzonej w skali całego przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 3 (8) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 210

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: