Object structure
Title:

Możliwości minimalizacji ryzyka kredytowego poprzez współpracę biura informacji kredytowej

Title in english:

The influence of the institution of credit bureau on the credit risk minimization in a commercial bank

Creator:

Wróbel, Marcin

Subject and Keywords:

bankowość uniwersalna ; bankowość komercyjna ; ryzyko kredytowe ; universal banking ; commercial banking ; credit risk

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 120-130

Abstrakt:

Celem niniejszej pracy jest wskazanie relacji i powiązań pomiędzy wysokością ryzyka kredytowego banku uniwersalnego a stopniem współpracy tej instytucji z nową na naszym rynku finansowym organizacją – z Biurem Informacji Kredytowej. Autor przedstawił istotę i podstawowe schematy funkcjonowania instytucji Biura Informacji Kredytowej. Druga część artykułu zawiera propozycje wykorzystania przez uczestników rynków finansowych oceny punktowej klienta sporządzanej przez BIK oraz ograniczenia i trudności związane z wykorzystaniem danych pochodzących z baz Biura Informacji Kredytowej. Dominującą perspektywą analizy jest kontekst ryzyka związanego z działaniami banków na rynkach kredytów. Instytucja BIK w sposób znaczny zmniejsza poziom takiego ryzyka i tym samym może wpłynąć na zwiększenie efektywności ich funkcjonowania, np. banków uniwersalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: