Object structure
Title:

Wyznaczniki sytuacji finansowej gminy – ocena istotności za pomocą analizy skupień

Title in english:

Community’s financial situation indices – significance estimation using cluster analysis

Creator:

Wiśniewski, Marcin

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; gmina ; finanse samorządowe ; analiza skupień ; local government ; district ; local governemnt finance ; cluster analysis

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 110-119

Abstrakt:

Ocena sytuacji finansowej gminy stanowi przedmiot zainteresowania wielu podmiotów: władz gminy, wyborców, organów nadzoru samorządowego oraz kredytodawców. Odpowiednie określenie kondycji finansowej gminy nie jest procesem łatwym ze względu na złożoność tego zjawiska. W celu zobiektywizowania oceny w praktyce najczęściej wykorzystuje się wskaźniki finansowe. W niniejszym artykule autor podjął próbę wskazania współzależności w kształtowaniu się wartości wskaźników w celu podkreślenia ich istotności dla końcowej oceny sytuacji gminy. W badaniu wykorzystano technikę wielowymiarową, jaką jest analiza skupień

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: