Show structure

Title:

Reformowanie sprawozdawczości finansowej sektora publicznego Ukrainy

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Reforms of the public sector financial reporting in Ukraine

Creator:

Lewyćka, Switlana ; Kruk, Anna

Subject and Keywords:

sprawozdawczość finansowa ; środki publiczne ; rachunkowość podmiotów sektora finansów publicznych ; financial reporting ; public funds ; public sector accounting

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 77-86

Abstrakt:

W artykule przeprowadzono ocenę pierwszych etapów reformowania sprawozdawczości sektora publicznego Ukrainy. Autorki poddają analizie przyczyny niezgodności ukraińskiej i międzynarodowej praktyki ewidencji operacji finansowanych ze środków publicznych. Proponują główne kierunki pierwszoplanowych przekształceń dla rządu w celu jakościowego doskonalenia systemu sprawozdawczości wykorzystania środków publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu