Object structure
Title:

Metody pomiaru kapitału klienta i możliwości ich wykorzystania w bankowości spółdzielczej

Title in english:

Methods of measuring the customer lifetime value and their application to cooperative banking

Creator:

Konieczny, Paweł

Subject and Keywords:

klient ; kapitał klienta ; zarządzanie kapitałem klienta ; całożyciowa wartość klienta ; wartość klienta ; customer ; customer equity ; customer equity menagement ; Customer lifetime value ; cooperative banking

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 63-76

Abstrakt:

Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia, czym jest koncepcja kapitału klienta. Zaprezentowano wybrane metody pomiaru kapitału klienta oraz korzyści mogące wynikać ze stosowania tej koncepcji w bankowości spółdzielczej. Ponadto zasygnalizowano bariery związane z wdrożeniem koncepcji. Pierwszą część publikacji poświęcono podstawowym pojęciom, jak kapitał klienta, zarządzanie kapitałem klienta, natomiast w drugiej części podjęto próbę prezentacji kilku podstawowych metod pomiaru kapitału klienta z uwzględnieniem możliwości ich adaptacji do uwarunkowań sektora spółdzielczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: