Object structure
Title:

Rola banków w świecie pieniądza niematerialnego

Title in english:

The role of banks in the world of intangible money

Creator:

Koleśnik, Jan

Subject and Keywords:

formy pieniądza ; elektroniczny instrument płatniczy ; bankowość elektroniczna ; types of money ; electronic payment instrument ; electronic banking

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 51-62

Abstrakt:

W artykule przedstawiona została rola banków we współczesnym świecie pieniądza niematerialnego z uwzględnieniem elektronicznych instrumentów płatniczych wydawanych przez banki. Wskazane zostało, że szczególna rola banków wynika z faktu, iż mają one największe, w porównaniu z innymi pośrednikami finansowymi, możliwości minimalizowania niekorzystnego wpływu zjawiska asymetrii informacji. Banki odgrywają przy tym także kluczową rolę w rozwoju niematerialnych form pieniądza, i to zarówno pieniądza bezgotówkowego, jak i pieniądza elektronicznego. Udział w tym procesie nie powinien spowodować jednak zmiany zasadniczej roli banków, aczkolwiek może prowadzić on do postrzegania banku jako instytucji w głównej mierze odpowiedzialnej za powstawanie i rozwój nowych form pieniądza

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: