Title:

Zastosowanie fotogrametrii jednoobrazowej w precyzyjnych pomiarach 3D wzajemnego położenia elementów monitorowanego obiektu

Title in english:

Application of mono-photogrammetry in precise 3D measurements of of the relative positions of the monitored object's elements

Creator:

Gołuch, Piotr

Subject and Keywords:

naziemna fotogrametria jednoobrazowa ; pomiar przemieszczeń ; tarcza pomiarowa ; transformacje 3D

Description:

Monografie CCXX

Abstrakt:

Zaprezentowany w pracy problem badawczy związany jest z wykorzystaniem fotogrametrycznych metod pomiarów (w szczególności fotogrametrii jednoobrazowej) do określenia stanu geometrycznego obiektów inżynierskich, obiektów przyrody nieożywionej lub do wyznaczenia wielkości geometrycznych w przemysłowych pomiarach maszynowych. Przedstawione w publikacji treści są efektem prowadzonych przez autora wieloletnich prac badawczo-doświadczalnych dotyczących zastosowania metod fotogrametrycznych do realizacji zadań pomiarowych wymagających najwyższej precyzji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.30825/1.9.2019

Source:

<sygn. UP 133986> ; click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu