Object structure

Title:

Wpływ Splitów na płynność akcji spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnet

Group publication title:

Nauki o Finansach = Financial Sciences

Title in english:

Impact of splits on market liquidity of shares listed on NewConnect – the alternative trading system

Creator:

Hamernik, Nina ; Krawczyk, Rafał

Subject and Keywords:

split ; płynność ; NewConnect ; liquidity

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 22-35

Abstrakt:

Split jest techniczną operacją, która skutkuje wzrostem liczby akcji będących w obrocie. Na rynku NewConnect można zauważyć wzrost zainteresowania operacją podziału akcji. Celem niniejszego artykułu jest próba określenia związków pomiędzy operacją podziału akcji a jego wpływem na płynność obrotu tych akcji. Przedmiotem badania jest rynek NewConnect. Pierwsza część pracy poświęcona jest aspektom teoretycznym, takim jak: pojęcie splitu, regulacje prawne, procedura przeprowadzania splitu. W drugiej części zaprezentowane są obliczenia pokazujące miary płynności przed przeprowadzeniem i po przeprowadzeniu podziału akcji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu