Object structure
Title:

Zasady podziału środków publicznych między państwo i samorząd terytorialny

Title in english:

Rules of public incomes division between local and state government sectors

Creator:

Gałecka, Małgorzata

Subject and Keywords:

pionowy podział dochodów ; poziomy podział dochodów ; zasada wydajności ; zasada adekwatności ; zasada elastyczności ; vertical income distribution ; horizontal income distribution ; adequacy rule ; effectiveness rule ; flexibility rule

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9), s. 9-21

Abstrakt:

Podział dochodów publicznych między sektor rządowy i sektor samorządowy jest jednym z głównych elementów kształtowania zdecentralizowanego systemu finansów publicznych. Podział dochodów między dwie sfery finansów publicznych oraz dobór źródeł i form prawnych dochodów określony jest ustawowo. Natomiast zagadnienia podziału środków publicznych nie zostały dotychczas sformułowane w żadnej ustawie. Podział ten powinien być dokonywany według zasad (kryteriów), z których część zawarta jest bezpośrednio w konkretnych przepisach prawnych, a inne wyrażone są jako intencja ustawodawcy lub są jedynie postulatami nauki, niezrealizowanymi w prawie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2011, Nr 4 (9)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: