Object structure
Title:

Identyfikacja barier korzystania z bankowości mobilnej w banku spółdzielczym

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Identification of using mobile banking in a cooperative bank

Creator:

Tomczyk, Kamila

Subject and Keywords:

bankowość mobilna ; bank spółdzielczy ; bezpieczeństwo ; bariery korzystania z bankowości mobilnej ; mobile banking ; cooperative bank ; security ; barriers to the use of mobile banking

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 3 (49), s. 106-117

Abstrakt:

Banki spółdzielcze w szerokim zakresie wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, oferując klientom nowe możliwości realizacji usług bankowych. Ważną innowacją w tym obszarze jest bankowość mobilna. Celem artykułu jest identyfikacja barier, które utrudniają klientom podjęcie decyzji o korzystaniu z usług bankowości mobilnej w bankach spółdzielczych. Wyniki badań wykazały, że najpoważniejsze są bariery mentalne, bariery związane z brakiem zaufania do technologii mobilnych, niską oceną własnych kompetencji cyfrowych, niechęcią do uczenia się nowych procedur korzystania z usług bankowych oraz preferowaniem kontaktu osobistego z urzędnikiem bankowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.3.09

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 3 (49)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: