Show structure

Title:

Propozycja procedury badania użyteczności witryn internetowych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Creator:

Dudycz, Helena ; Krawiec, Łukasz

Subject and Keywords:

użyteczność ; dostępność ; badanie użyteczności ; metody badania użyteczności ; witryny internetowe ; strona WWW ; web usability ; web accessibility ; usability evaluation ; usability evaluation methods ; website ; web page

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 3 (49), s. 65-77

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.3.06

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 3 (49)

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Title in english:

Proposal of the procedure of website usability evaluation

Abstrakt:

Bardzo ważnym aspektem działalności współczesnych witryn internetowych jest ich użyteczność. Dzięki nowoczesnym, ciągle rozwijającym się technologiom możliwe jest tworzenie serwisów przyjaznych każdemu użytkownikowi. Użyteczność witryn internetowych może być rozważana w odniesieniu do ich funkcjonalności, czytelności i dostępności. Jest wiele metod oraz narzędzi, które można wykorzystać do badania użyteczności witryn internetowych. Zastosowanie jednej z nich nie daje pełnego obrazu jakości analizowanej strony. Wykorzystanie wszystkich, ze względu na ich liczbę i różnorodność, nie jest opłacalne; jest wręcz niemożliwe. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji procedury badania użyteczności witryn internetowych z użyciem metod, które najlepiej pozwalają przeprowadzić ich ocenę. Uzyskane wyniki uzupełniają się, tworząc spójną ocenę użyteczności badanej witryny internetowej, dając zarazem wskazówki do jej poprawy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL