Object structure
Title:

Źródła informacji prawnej w polskich przedsiębiorstwach

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Sources of legal information in Polish enterprises

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Krajewski, Maciej ; Golusińska, Katarzyna

Subject and Keywords:

źródła informacji prawnej ; prawnik ; przedsiębiorstwo ; nie-prawnik ; paralegals ; przepisy prawa ; system informacji prawnej ; bazy horyzontalne ; bazy wertykalne ; sources of legal information ; company ; lawyer ; legal regulations ; legal information system ; horizontal databases ; vertical databases

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 3 (49), s. 29-37

Abstrakt:

Funkcjonowanie podmiotów organizacyjnych normuje system prawny, w którym podmioty te działają. Celem artykułu jest wskazanie głównych źródeł informacji prawnej w polskich przedsiębiorstwach. Analizując te źródła, konieczne jest wskazanie grup odbiorców tej informacji. Jest to istotne, ponieważ informacje pochodzące z systemu prawnego – będąc kluczowymi dla każdej organizacji − są równocześnie zbiorami informacji bardzo specjalistycznej. Oznacza to, że odbiorcy nieposiadający odpowiednich kwalifikacji interpretacyjnych, mimo dostępu do tych informacji, nie będą w stanie odpowiednio ich wykorzystać. W artykule poddano analizie dwie kategorie źródeł: strony www oraz elektroniczne bazy informacji prawnej. Wskazano konstrukcję baz informacji i zaprezentowano zawartości i funkcjonalności w kontekście specyficznych oczekiwań i przygotowania zawodowego obu grup użytkowników. W wybranych przypadkach dokonano oceny jakości rozwiązań z ewentualnym pokazaniem alternatyw. Artykuł jest pierwszym etapem pracy badawczej, której celem jest określenie wpływu procesów stosowania prawa w polskich przedsiębiorstwach na efektywność prowadzonego biznesu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.3.03

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 3 (49)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: