Title:

Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 r. (Dynamika rozwoju od miasta małego do miasta średniej wielkości)

Creator:

Bazan-Krzywoszańska, Anna

Contributor:

Bagiński, Eugeniusz. Promotor

Subject and Keywords:

planowanie przestrzenne ; rozwój przestrzenny

Description:

Historia powojenna miasta Zielona Góra pokazała jak z 12 tysięcznego, w przeciągu niespełna 50 lat, powstało miasto ponad 100 tysięczne. Zakres i rozmiary procesów demograficznych i zmian przestrzennych znajdują swoje odzwierciedlenie między innymi w dokumentach kształtujących praktykę przestrzenną miasta

Publisher:

Politechnika Wrocławska

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Source:

<sygn. PWr 356929> ; click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Politechnika Wrocławska. Wydział Architektury

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Własność autora