Object structure
Title:

Nierówności dochodowe i ubóstwo a spójność społeczna w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Income inequalities and poverty vs. social cohesion in the European Union

Creator:

Salejko-Szyszczak, Iwona ; Szczepaniak, Małgorzata

Subject and Keywords:

nierówności ; ubóstwo ; spójność społeczna ; inequalities ; poverty ; social cohesion

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 164-176

Abstrakt:

W artykule podjęto tematykę spójności społecznej, definiując ją oraz analizując w świetle nierówności, i ubóstwa jako czynników zagrażających spójności społecznej UE. Głównym celem artykułu jest analiza zróżnicowania nierówności dochodowych i ubóstwa w UE oraz identyfikacja kierunków zmian w ciągu ostatniej dekady w poszczególnych krajach i w całej UE. Planuje się zastosować metodę analizy porównawczej nierówności w poszczególnych krajach członkowskich przy wykorzystaniu danych Eurostatu (EU-SILC). Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują, jak duże znaczenie ma polityka wyrównywania poziomu i jakości życia w ramach polityki spójności UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.16

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: