Object structure
Title:

Koncepcja elastycznego euro Josepha E. Stiglitza jako potencjalny sposób na reformę europejskiej strefy walutowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Joseph E. Stiglitz’s concept of flexible euro as the potential way to reform the Eurozone

Creator:

Rubaj, Piotr

Subject and Keywords:

wspólna waluta ; convergence ; strefa euro ; konwergencja ; kryzys walutowy ; dezintegracja ; euro ; eurozone ; financial crisis ; disintegration

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 155-163

Abstrakt:

Zapoczątkowany w 2007 roku światowy kryzys finansowy w znacznym stopniu wpłynął na stabilność i efektywność strefy euro oraz w bezwzględny sposób ukazał wszystkie jej słabości. Wspólna waluta znalazła się w obliczu potencjalnego procesu dezintegracji. Wśród ekonomistów i polityków mnożą się koncepcje dalszych zmian reform i postulatów, które mają na celu uzdrowienie trudnej sytuacji. Głos w dyskusji zabrał też noblista J.E. Stiglitz, który z jednej strony przeprowadził krytykę dotychczasowych działań i doświadczeń na drodze do stworzenia sprawnie funkcjonującej unii walutowej, a z drugiej podkreślił, że rezygnacja z przyjętej polityki monetarnej byłaby zagrożeniem dla jedności Unii Europejskiej. Proponuje on wprowadzenie systemu elastycznego euro, tj. takiego, w którym poszczególne kraje mogłyby w ograniczonym zakresie regulować kursy walut. Wprowadzenie tego systemu uzależnia jednak od wielu innych reform, które uważa za niezbędne i kluczowe, aby system sprawnie funkcjonował

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.15

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: