Object structure
Title:

Ubóstwo w Unii Europejskiej – porównania czasowe i przekrojowe

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Poverty of the European Union – temporal and cross-sectional comparisons

Creator:

Miłaszewicz, Danuta ; Łatuszyńska, Małgorzata ; Nermend, Kesra ; Piwowarski, Mateusz ; Borawski, Mariusz

Subject and Keywords:

pomiar ubóstwa ; wektorowa miara agregatywna ; kraje Unii Europejskiej ; poverty measurement ; aggregate measure ; European Union countries

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 136-145

Abstrakt:

Ubóstwo jest wielowymiarowym zjawiskiem społecznym, występującym w każdej gospodarce na całym świecie, a jego eliminacja stała się pierwszym z Celów Zrównoważonego Rozwoju. W związku z dużą wagą tego problemu przeciwdziałanie ubóstwu jest bardzo ważnym zagadnieniem polityki społecznej na wszystkich szczeblach – międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Polityka ta oparta powinna być na właściwej identyfikacji i pomiarze poziomu ubóstwa na obszarach jej oddziaływania. Celem artykułu jest analiza poziomu ubóstwa i jego zmian w krajach UE w latach 2005-2016. Przeprowadzono ją na podstawie 10 wskaźników (dostępnych w bazie danych Eurostatu) określających postępy w realizacji pierwszego SDG. Wskaźniki te wykorzystano do budowy wielowymiarowej wektorowej miary ubóstwa dla każdego z krajów UE w analizowanym okresie. Uzyskane wyniki wskazują na znaczne różnokierunkowe zmiany poziomu ubóstwa w badanym okresie w krajach UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.13

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: