Object structure
Title:

Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce na tle UE a ekonomia społeczna

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Poverty and social exclusion in Poland at the background of the EU vs. social economy

Creator:

Janowski, Marcin

Subject and Keywords:

ekonomia społeczna ; cele społeczne ; cele ekonomiczne ; wykluczenie społeczne ; ubóstwo ; social economy ; social goals ; economics goals ; social exclusion ; poverty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 76-84

Abstrakt:

Tematyka ekonomii społecznej w Unii Europejskiej nie traci na popularności od co najmniej kilku dekad. Podmioty ekonomii społecznej wykazują się większą efektywnością i skutecznością w rozwiązywaniu problemów społecznych krajów UE. Działania stricte rządowe, mające za zadanie rozwiązywanie problemów natury ekonomicznej, tj.: ubóstwa, rozwarstwienia ekonomicznego, i społecznej: defaworyzacji poszczególnych grup, wykluczenia społecznego, okazały się nieefektywne. Dlatego ekonomia społeczna jawi się jako atrakcyjne narzędzie do rozwiązywania tych problemów współczesnej Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji ekonomii społecznej, która zdaniem wielu badaczy zajmuje ważne miejsce w walce z przejawami nierówności społeczno-ekonomicznej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Autor publikacji skupia się na podstawowych aspektach nierówności społecznych, do których zalicza ubóstwo i szeroko rozumiane wykluczenie społeczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: