Object structure
Title:

Brexit a soft power Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Brexit vs. the European Union soft power

Creator:

Baran, Bernadeta

Subject and Keywords:

Brexit ; soft power ; międzynarodowa pozycja UE ; international position of the UE

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 22-30

Abstrakt:

Celem artykułu jest wyznaczenie pozycji UE w obszarze soft power, wskazanie udziału Wielkiej Brytanii w kreowaniu tej siły i omówienie następstw brexitu dla międzynarodowej roli UE. UE jest jednym z najważniejszych uczestników stosunków międzynarodowych. Swoją pozycję buduje, wykorzystując zarówno „twarde” instrumenty przymusu, jak i oddziałując na otoczenie zewnętrzne za pomocą „łagodnych” środków o charakterze politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym, kulturowym. Jednak w obliczu dokonujących się przemian w środowisku międzynarodowym (rosnąca siła państw Azji) i w związku z utratą jednego ze swoich najważniejszych członków, jej potęga zostanie osłabiona. Brexit może też stać się początkiem rozpadu UE, jeśli nie zostaną podjęte działania wzmacniające jedność Europy. Konieczne jest m.in. zainicjowanie procesu przyspieszającego modernizację struktur, mechanizmów zarządzania i podejmowania decyzji oraz wzmocnienie polityki zagranicznej i obrony

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: