Object structure
Title:

Zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej w zakresie procesu intensyfikacji działalności gospodarczej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Diversification of the European Union countries in the scope of the process of economic activity intensification

Creator:

Adamczyk-Łojewska, Grażyna

Subject and Keywords:

kraje UE ; produktywność pracy ; dynamika i poziom ; ujęcie sektorowe ; relacje i pozycja w UE ; countries UE ; work productivity ; dynamics and level ; sectoral approach ; relations and position in the UE

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539, s. 9-21

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie analizy zmian zachodzących w krajach Unii Europejskiej w zakresie produktywności pracy. Zmiany te pośrednio charakteryzują procesy intensyfikacji działalności gospodarczej w tych krajach, związane z doskonaleniem stosowanych metod technicznych i organizacyjnych, a także struktury gospodarki. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań obejmujących dwunastoletni okres (2004-2016), w którym analizowano produktywność pracy mierzoną wartością dodaną brutto, przypadającą na jednego pracującego w gospodarce ogółem, w tym w trzech sektorach: rolniczym, przemysłu i budownictwa oraz w sektorze usług. Określono dynamikę wzrostu produktywności w badanych latach, a także zmiany w wielkości zróżnicowania produktywności i międzysektorowych relacji oraz względnego poziomu produktywności i pozycji poszczególnych krajów w badanym zakresie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.539.01

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 539

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: