Object structure
Title:

Socjalizacja ekonomiczna a wybrane zachowania ekonomiczne dorosłych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Economic socialization vs. selected economic behavior of adults

Creator:

Roszkowska-Hołysz, Dorota

Subject and Keywords:

socjalizacja ekonomiczna ; socjalizacja finansowa ; socjalizacja konsumencka ; economic socialization ; financial socialization ; consumer socialization

Description:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 3 (19), s. 37-52

Abstrakt:

Proces socjalizacji ekonomicznej jest wielowymiarowy i w jego obrębie wyróżnić można wiele kwestii. Postawiono problem badawczy, który zmierzał do ustalenia, jaki jest wpływ rodzicielskiej socjalizacji ekonomicznej na późniejsze zachowania ekonomiczne dorosłych. Celem publikacji była próba odnalezienia zależności między wybranymi przejawami socjalizacji ekonomicznej a wybranymi zrachowaniami ekonomicznymi dorosłych. Przeprowadzono badanie ankietowe, które miało formę retrospektywną, odnosiło się zarówno do czasów dzieciństwa respondentów, jak i ich życia dorosłego. Wzięły w nim udział losowo wybrane 72 osoby dorosłe z województw lubuskiego i dolnośląskiego oraz wielkopolskiego, które zgodziły się odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. Pytania szczegółowe dążyły do ustalenia, czy wiek i miejsce zamieszkania badanych różnicuje przedstawiony przez nich obraz socjalizacji konsumenckiej, finansowej i ogólnej ekonomicznej. Należy odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie. Każde pokolenie żyje w innych warunkach społeczno-ekonomicznych i wychowując swoje dzieci, kładzie nacisk na inne aspekty. W najmłodszych badanych grupach wiekowych otrzymywanie w dzieciństwie kieszonkowego obejmuje większość. Im starsi ankietowani, tym mniej wśród nich osób otrzymujących kieszonkowe. Zbadano, czy istnieje zależność między stosunkiem do własności i posiadania badanego i jego rodziców. Postawiono również pytanie, czy ankietowani, którzy określają gospodarowanie swoim budżetem jako łatwe, mogą zawdzięczać to wsparciu i nauce rodziców w czasach dzieciństwa. Otrzymane wyniki badań nie potwierdzają zależności między otrzymywaniem kieszonkowego w dzieciństwie i łatwym kontrolowaniem wydatków w dorosłości. Szkoła aktywnie angażuje się w nauczanie gospodarowania budżetem domowym od nastania czasów gospodarki rynkowej, co może być przyczyną wycofywania się z tego zadania rodziców i opiekunów u coraz młodszych pokoleń. W najmłodszej grupie respondentów konto miało 79%, po czym większość badanych w każdej starszej grupie wiekowej deklarowała, że konta nie miała. Zaobserwowano brak aktywnej socjalizacji konsumenckiej u osób starszych niż 55 lat

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/e21.2018.3.03

Language:

pol

Relation:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 2018, Nr 3 (19)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: