Object structure
Title:

Porażka flexicurity? Duński rynek pracy w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The failure of flexicurity? Danish labour market in times of financial-economic crisis

Creator:

Maleszyk, Piotr

Subject and Keywords:

kryzys finansowy i gospodarczy ; flexicurity ; Dania ; rynek pracy ; financial and economic crisis ; Denmark ; labour market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537, 44-52

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena modelu flexicurity, w szczególności na podstawie doświadczeń z okresu kryzysu finansowo-gospodarczego. W artykule poszukuje się odpowiedzi na dwa pytania badawcze: jakie są słabości modelu flexicurity oraz czy konfiguracja instytucji rynku pracy w Danii okazała się główną przyczyną silnych cyklicznych spadków zatrudnienia w tym kraju? Posługując się statystyczną analizą danych oraz przeglądem literatury wykazano, że większość krytycznych argumentów wobec flexicurity nie podważa efektywności duńskiego złotego trójkąta, lecz dotyczy trudności w jego adaptacji do warunków innych państw Unii Europejskiej i zbyt redukcyjnego podejścia podczas jej wdrażania. Silne spadki zatrudnienia w Danii były natomiast nie tyle rezultatem konfiguracji instytucji rynku pracy występującej w duńskim modelu flexicurity, co raczej rodzaju wstrząsu gospodarczego i nadmiernego wzrostu zatrudnienia w okresie przegrzania koniunktury przed kryzysem

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.537.04

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537 ; Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: