Object structure
Title:

Realizacja programu Gwarancje dla młodzieży w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Guarantees for the Youth program in Poland

Creator:

Kryk, Barbara

Subject and Keywords:

gwarancja dla młodzieży ; efekty ; wskaźniki kluczowe ; guarantee for the youth ; effects ; key indicators

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537, s. 33-43

Abstrakt:

Bezrobocie osób młodych jest ogromnym problemem w Unii Europejskiej. By ograniczyć jego rozmiary, wspólnie opracowano specjalny program o nazwie Gwarancje dla młodzieży, mający stanowić remedium na istniejącą sytuację. Program ten wdraża również Polska, stąd celem artykułu jest przedstawienie efektów jego realizacji i ich ocena na podstawie syntetycznych wskaźników ustalonych do monitorowania. Okres badawczy to lata 2012- -2017. W artykule wykorzystano metodę analizy aktów prawnych, danych statystycznych, metodę wskaźnikową, analizę porównawczą oraz skalę ocen „plusowych” określających poziom osiągnięć. Analiza wykazała, że osiągnięto dość zadowalający i średnio zadowalający poziom czterech wskaźników kluczowych do monitorowania efektów, a niezadawalający pozostałych wskaźników. Można zatem powiedzieć, że Program Gwarancje dla młodzieży przyniósł pozytywny efekt i nie jest potrzebne kreowanie nowych programów wspomagających młodzież, lecz doskonalenie istniejących narzędzi aktywizacji

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.537.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 537 ; Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: