Title:

Przemiany wsi podmiejskich a krajobraz przestrzeni publicznych na przykładzie otoczenia Wrocławia

Title in english:

The transformations of suburban villages and the landscape of public spaces on the example of the surroundings of Wrocław

Creator:

Serafin, Liliana

Contributor:

Niedźwiecka-Filipiak, Irena. Promotor

Subject and Keywords:

krajobraz wiejski ; suburbanizacja ; wsie podmiejskie ; przestrzenie publiczne ; place wiejskie

Description:

W wersji elektronicznej dostępne wyłącznie streszczenie rozprawy doktorskiej

Abstrakt:

Celem pracy jest określenie wpływu sąsiedztwa dużego miasta na kształtowanie krajobrazu przestrzeni publicznych wsi podmiejskich, sprecyzowanie tendencji, a następnie opracowanie metody wyznaczania potencjalnych przestrzeni publicznych, które mogą wpływać pozytywnie na krajobraz wsi. Do celów badawczych wybrano dziewięć gmin sąsiadujących z Wrocławiem, które poddano analizom ogólnym.

Publisher:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Rights Owner:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu