Object structure
Title:

Wpływ ITIL na procesy obsługi błędów oprogramowania

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

The influence of the ITIL on the process of handling software errors

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Osińska, Angelika

Subject and Keywords:

błąd oprogramowania ; usługa ; proces ; ITIL ; obsługa błędów ; eksploatacja usług ; doskonalenie procesu ; software error ; service ; process ; error handling ; service operation ; process improvement

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 1 (47), s. 22-31

Abstrakt:

Rozwój rynku produktów IT przyczynił się, z jednej strony, do wzrostu rozwiązań powielarnych, z drugiej zaś – do poszukiwania przez przedsiębiorców rozwiązań idealnie dopasowanych do ich potrzeb. Zdeterminowało to zmiany w idei dostępności do kodu oraz możliwości realizacji modyfikacji w oprogramowaniu nie tylko przez deweloperów oprogramowania, ale również przez użytkowników końcowych. Każda jednak zmiana w oprogramowaniu przyczynić się może do powstania błędu, dlatego też przebieg procesu obsługi błędów oprogramowania jest ważnym zagadnieniem dla każdego przedsiębiorstwa, którego funkcjonowanie opiera się na systemach informatycznych. Proces ten powinien być jasny, sprawny, kontrolowany i ustawicznie doskonalony. Dlatego też coraz częściej poszukuje się skutecznych narzędzi, które umożliwią skuteczne zarządzanie tym procesem. Artykuł niniejszy wskazuje, że skutecznym narzędziem może być model zarządzania usługami IT, jakim jest Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Celem artykułu jest wykazanie, iż koncepcja ITIL jest właściwym wyborem dla problemu poprawy procesu obsługi błędów oprogramowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2018.1.02

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2018, Nr 1 (47)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: