Object structure
Title:

Presja technologiczna jako antecedencja współpracy międzyorganizacyjnej – kontekst sektora turystycznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Technological pressure as an antecedent of inter-organizational cooperation – tourism sector context

Creator:

Wójcik, Dagmara

Subject and Keywords:

presja technologiczna ; współpraca międzyorganizacyjna ; antecedencje ; sektor turystyczny ; technological pressure ; inter-organizational cooperation ; antecedents ; tourism sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 465-476

Abstrakt:

Współpraca międzyorganizacyjna stanowi jeden z dynamicznie rozwijających się obszarów badawczych w zarządzaniu strategicznym. Natomiast antecedencje współpracy międzyorganizacyjnej – realizowanej zarówno w diadach, jak i sieciach – pomimo wciąż rosnącej liczby publikacji oraz zainteresowania ze strony badaczy, nie były – jak dotąd – szerzej analizowane. Jednocześnie światowy trend w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii przyczynił się do powstania tzw. presji technologicznej, prowadzącej z kolei do digitalizacji sektora turystycznego. Natomiast znaczen ie presji technologicznej dla współpracy w tym sektorze stanowi lukę poznawczą, wciąż wymagającą wypełnienia. Celem artykułu jest przybliżenie istoty i znaczenia presji technologicznej jako antecedencji współpracy międzyorganizacyjnej oraz jej egzemplifikacja w sektorze turystycznym. Wnioski sformułowano na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców turystycznych w różnych regionach Polski

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.38

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: