Object structure
Title:

Reliability Centered Maintenance (RCM) współczesnym narzędziem realizacji strategii obsługi eksploatacyjnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Reliability Centered Maintenance (RCM) – a contemporary tool of strategy realization of operation service

Creator:

Walczak, Maciej

Subject and Keywords:

RCM ; TPM ; utrzymanie ruchu ; współczesne koncepcje zarządzania ; traffic maintenance ; contemporary management concepts

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 444-453

Abstrakt:

Rozwój technologii i automatyzacja procesów wytwarzania stawiają coraz wyższe wymagania odnośnie do utrzymania w sprawności posiadanych środków technicznych. Procesy te stały się siłą napędową postępu w zakresie obsługi eksploatacyjnej, w tym powstania dwóch kluczowych dla współczesnego utrzymania ruchu rozwiązań – TPM (Total Productive Maintenance – ukierunkowane na produktywność) i RCM (Realiability Centered Maintenance – ukierunkowane na niezawodność). W opracowaniu zarysowano genezę powstania, wytyczne postępowania, zalety i ograniczenia RCM oraz przeprowadzono porównanie RCM z TPM. W konkluzji zaakcentowano konieczność szerszego stosowania nowoczesnych metod utrzymania ruchu w celu poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Podkreślono również, że wielowymiarowość i horyzont czasowy podejmowanych działań oraz ich waga wymagają uwzględniania obsługi eksploatacyjnej już na szczeblu działań strategicznych przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.36

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: