Object structure
Title:

Logika szans i prostych reguł w warunkach przeciążenia informacyjnego menedżerów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Logic of opportunities and simple rules in the conditions of informational overloading of managers

Creator:

Światowiec-Szczepańska, Justyna

Subject and Keywords:

logika prostych reguł ; przeciążenie informacyjne ; podejmowanie decyzji strategicznych ; logic of simple rules ; information overload ; making strategic decisions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 424-431

Abstrakt:

Artykuł ma charakter koncepcyjny. Podjętym problemem jest podejmowanie efektywnych menedżerskich decyzji strategicznych w specyficznych warunkach przeciążenia informacyjnego w dynamicznym otoczeniu. Celem artykułu jest wskazanie luki badawczej z tego zakresu. Podstawowym założeniem rozważań jest ograniczona racjonalność menedżerów rozumiana jako ograniczone zdolności człowieka w zakresie dostępu i przetwarzania informacji. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę przeciążenia informacyjnego. W kolejnej opisano mechanizmy adaptacyjne i heurystyczne podejmowanie decyzji. Wskazano, że w określonych sytuacjach mogą one odgrywać rolę strategii w organizacjach. W rozważaniach wskazano znaczenie podejścia „racjonalno-heurystycznego”, zwanego logiką prostych reguł, będącego alternatywą wobec podejść zasobowego i pozycyjnego w zarządzaniu strategicznym. W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano luki badawcze zarówno w zakresie badań deskryptywnych, jak i preskryptywnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.34

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: