Object structure
Title:

Identyfikacja i ocena czynników stymulujących i ograniczających otwartość organizacyjną w sektorze przemysłów kreatywnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Identification and assessment of factors stimulating and limiting organizational openness in the sector of creative industries

Creator:

Szymańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

otwartość organizacyjna ; przemysł kreatywny ; innowacyjność ; przedsiębiorczość ; organizational openness ; creative industry ; entrepreneurship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538, s. 412-423

Abstrakt:

W niniejszym opracowaniu zawarto rozważania na temat relacji łączących otwartość organizacyjną z funkcjonowaniem sektora przemysłu kreatywnego. Celem artykułu była próbą identyfikacji i ocena czynników stymulujących i ograniczających otwartość organizacyjną w sektorze przemysłów kreatywnych. Dążąc do realizacji tego celu, w artykule wykorzystano część danych pochodzących z badań pilotażowych przeprowadzonych na próbie 150 przedsiębiorstw z różnych branż kreatywnych zlokalizowanych w województwie łódzkim. Bazując na wynikach badań oraz ocenie źródeł wtórnych, starano się pokazać, że przemysły kreatywne stanowią bardzo szerokie spektrum aktywności, które musi być realizowane w różnych formach otwartości organizacji oraz jest ukierunkowane na różne cele. Badania wykazały, że respondenci w pełni rozumieją konieczność otwartości ich przedsiębiorstw, jednak dodatkowo oczekują budowania przez politykę wsparcia (sferę administracji publicznej i sferę nauki) otwartej przestrzeni do innowacyjności, eksperymentowania i przedsiębiorczości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.538.33

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 538 ; Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: